پس از 63 روز انتظار امیر تتلو (امیرحسین مقصودلو) آزاد شد.

خدایا شکر که آزاد شدی قهرمان

سه شنبه چهارم آبان ۱۳۹۵ 19:7 |- امیرمحمد ظریفی -|