امیر تتلو:اينم از شماره هفتتون و سرباز ايران #قهرمان خدا شاهده امروز تمرينم و آمادگيم در سطح ليگ برتر بود !! چهار ساعت تمرين كردم بدون حتى يك لحظه استراحت و هنوز انرژى دارم خدارو شكر خدايا شكر  خدايا صد هزار بار شُكر كه منو سرپا نگه داشتى و امروز خودمو وسط استاديوم آزادى ديدم !! خدايا مرسى كه فشارها رو از رو مُچ پام و از رو قفس سينم و نفسم برداشتى !! دارم يه بازيكن فوتبال ميشم !! اونم نه يه بازيكن معمولى !! بلكه يكى بهتر از شماره هفت فعليه جهان !!! خداشاهده ميگيرمش به روح بابام قسم  خسته ام اما خسته ى درست !! خدايا شُكر  من ميدونم كه #قهرمان ميشم و ايندفعه همه ى دنيا تو كف كارى كردم ميمونه !! ايرانيا توقعشون بالاست هر كارى ميكنم كفشون كه نميبره هيچى ، تازه فحشمم ميدن  مايكل جكسون اگه تو ايران بود همه بهش فحش ميدادن و انقدر بهش ميگفتن همجنسباز و شيطان پرست و اين چيزا ، كه يا معتاد ميشد يا افسرده و يا در ميرفت !! اما من همشون رو شرمنده ميكنم  ميگى نه ؟!؟ بشين تماشا كن ٧

جمعه پانزدهم مرداد ۱۳۹۵ 7:17 |- امیرمحمد ظریفی -|